Cổng từ an ninh EAS6012

Gồm 02 anten , 01 bộ nguồn.

Digital RF 8.2MHz – DSP

Khoảng cách tối ưu:

+ Tem mềm: 1.4m.

+ Tem cứng thường: 1.70m

+ Tem cứng to: 2.00m

Liên hệ báo giá:
Liên hệ tư vấn
Danh mục: