Thước thủy, nivo

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Thước thủy và nivo là hai công cụ đo đạc được sử dụng trong công việc địa hình và xây dựng. Dưới đây là mô tả về mỗi công cụ:

Thước thủy, nivo
Thước thủy, nivo

1. Thước thủy (Water Level):

   – Thước thủy là một công cụ đo đạc đơn giản được sử dụng để xác định mức độ phẳng của một bề mặt hoặc để đo độ cao của một điểm so với một điểm tham chiếu khác.

   – Cấu tạo của thước thủy bao gồm một ống dẫn nước trong suốt chứa nước và hai đầu hở.

   – Khi đặt hai đầu của thước thủy ở hai điểm cần đo độ cao, nước sẽ tự động cân bằng giữa hai đầu ống, cho phép bạn đo được sự chênh lệch độ cao giữa hai điểm.

2. Nivo (Level):

   – Nivo là một thiết bị đo đạc chính xác hơn, thường được sử dụng trong xây dựng và công trình địa kỹ thuật.

   – Nivo hoạt động dựa trên nguyên lý của một ống thủy tinh hoặc một bản cân bằng laser để đo độ nghiêng hoặc độ cao của một điểm so với một mặt phẳng tham chiếu.

   – Nivo thường được kết hợp với một trạm total để cung cấp độ chính xác cao hơn trong việc đo đạc các điểm trên bề mặt đất.

Cả hai công cụ này đều có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, địa kỹ thuật và công việc địa hình khác nhau, giúp đảm bảo tính chính xác và đồng đều của các công trình xây dựng.